Andningsnarkos

  • Silicone breathing circuit

    Silikonandningskrets

    Den används tillsammans med anestesimaskin och ventilator för att etablera konstgjord andningskanal för anestesi eller syretillförsel av kirurgiska patienter.